กิจกรรม : โครงการอบรมป้องกันยาเสพติดและจัดตั้งเครือข่าย รุ่นที่ 1

ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ระหว่างวันที่ 2- 3 มีนาคม 2556

ศึกษาดูงานการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ณ วัดไม้เสียบ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
รายละเอียด :
    

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อฝึกอบรมแกนนำและอาสาสมัครในหมู่บ้าน ให้มีศักยภาพและมีจิตสำนึกในการสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง  ป้องกันไม่ให้ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในหมู่บ้านโดยเด็ดขาด

2.เพื่อให้แกนนำและอาสาสมัครมีความตื่นตัว ตระหนักในปัญหายาเสพติดเป็นแกนนำในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกระดับ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2556    อ่าน 292 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170 โทร 0-7576-6060
Copy Right © 2006-2011 WWW.BANGNOP.GO.TH All Rights Reserved